Boendefakta

Copyright © All Rights Reserved

Vi önskar Dig välkommen till Brf Ritaren 5 & 12!

 

Vår bostadsrättsförening består av fastigheterna Ritaren 5 och Ritaren 12. Det är uppgångarna Grindsgatan 35 och 37, Blekingegatan 18 och 20 gatu- och gårdshus. Föreningen bildades 1999 och 2001 köpte vi fastigheterna från Familjebostäder. Boendet ändrades då från hyresrätt till bostadsrätt. Föreningen har 81 lägenheter som idag är fördelade på 79 bostadsrätter och 2 hyresrätter. I fastigheterna finns även 6 lokaler och ett garage.

 

 

Här har vi samlat allmän och praktisk information om vår förening. Du är självklart välkommen att höra av dig till någon i styrelsen för övriga frågor eller synpunkter!

 

 

 

Bra att veta:

 

 

Årsstämma

Föreningen brukar ha ordinarie årsstämma under maj månad. Motioner till stämman vill styrelsen ha in senast sista

mars för att de ska behandlas på årets stämma. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda eller mailas till någon i styrelsen.

 

 

Källarförråd

Varje lägenhet har ett låsbart källarutrymme för förvaring. Dessa är placerade i de gamla garagen på Grindsgatan 35 och 37. Det är också möjligt att nå källarkontoren från innergårdarna. Av brandsäkerhetsskäl får inget placeras i gångarna utanför lägenhetens förrådsutrymme.

 

 

Nycklar

För att öppna portarnas med nyckel samt dörrar till cykel och barnvangsförråd används portnyckeln, som är märkt med bokstaven P. För att komma in i tvättstugan och ner till källarförråden används husmorsnyckeln, märkt HU.

Varje lägenhet har rätt till tre P-nycklar och två HU-nycklar. Om man förlorat en nyckel kan föreningens nyckelansvarig beställa en nya. Kostnaden är 1000 kronor som medlemmen får bekosta själv.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du om du klickar på länken FÖRENINGEN ovan.

 

 

Namnskyltar

Din namnskylt i porten och på lägenhetsdörren ändras av vår tekniska förvaltare.

 

 

Cykelrum/Ställ

Cykelställ finns i valvet mellan gårdarna och ett cykelrum i respektive nerfart i de gamla garagen där källarförråden finns. Var vänlig och märk din cykel med lägenhetsnummer. Med jämna mellanrum görs en cykelrensning, eftersom många lämnar sina cyklar då de flyttar från föreningen.

 

Gårdarna

Varje uppgång har sin gård som kan användas av alla i föreningen. På sommaren planterar vi blommor och det finns bord och stolar uppställda. Alla i föreningen hjälps åt med skötseln, tex. städning, vattning mm. Det finns en gårdsgrupp som samordnar gemensamma städdagar och kommer med förslag på förbättringar.

 

Trapphusen

Städning sker en gång i veckan och utförs av städfirma: Driftia. Var vänlig och ställ inte saker i trapphusen och lägg inte ut egna dörrmattor. Av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl får inget placeras i trapphusen, så var vänlig att förvara cyklar, barnvagnar mm i lägenheten eller i avsett utrymme. Det är även hindrande för ambulanstransporter.

Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till ComHem kabel-TV med möjlighet att ansluta till deras bredband. Anslutning finns också till Telia bredband.

 

Garage

I föreningen finns det 1 garage. Just nu är det kö till platserna, vill man ställa sig i kö kontaktar man styrelsen via styrelsen@brfritaren5och12.se

 

 

I övrigt hänvisas till fliken "Ordningsregler"